Asamblea Extraordinaria

A Xunta Extraordinaria da SDC Galicia de Mugardos terá  lugar no Casino Mugardés o vindeiro Domingo día 24 de Xuño de 2012, ás 11:00 en primeira convocatoria e ás 11:30 horas en segunda convocatoria , co arreglo o seguinte:
ORDE DO DÍA :
1.- ELECCIÓN DE PRESIDENTE