ASAMBLEA XERAL ORDINARIA, 25 XUÑO 2023

 

ASAMBLEA XERAL ORDINARIA, 25 XUÑO 2023

 

ESTIMADO/A SOCIO/A:

        

Convocámoste á celebración da Asemblea Xeral Ordinaria da nosa entidade que terá lugar no Campo de Futbol da Pedreira o vindeiro Domingo día 25 de Xuño de 2023, ás 11:30 horas en primeira convocatoria, ás 11:45 horas en segunda, e ás 12:00 en terceira, dacordo coas seguintes ordes do dia: 

 

ORDE DO DÍA da ASEMBLEA XERAL ORDINARIA:

                                                                            

1.- LEITURA E APROBACIÓN DA ACTA ANTERIOR (Asemblea Xeral Ordinaria e extraordinaria de 5 de Xuño de 2022).

2.- INFORMACIÓN XERAL: Estado de Contas; Memoria Deportiva Tempada 202-23; Previsións 2023-24; ...

3.- APROBACIÓN DA NOVA COTA ANUAL de socia e socio da S.D.C. Galicia: 60 €/ano o que é 5€ por mes *

4.- ROGOS E PREGUNTAS.

 

*Trátase de subirmos a cota anual, vixente desde 2010, de 48€ a 60€, Isto é: 1€ máis por mes, 12€ máis por ano.

  - Segue aberto para todas as persoas socias a posibilidad de pagar outra cota superior a esta cota normal e mínima de 60€ por ano.

  - A cota para as persoas asociadas menores de 18 anos seguirá sendo 2€ por mes, 24€ por ano. 

 

 

 

A Xunta Directiva da S.D.C. Galicia de Mugardos, 2 xuño 2023.