ASAMBLEA XERAL ORDINARIA, 30 XUÑO 2024

 

ASAMBLEA XERAL ORDINARIA, 30 XUÑO 2024

 

ESTIMADO/A SOCIA/SOCIO:

        

Convocámoste á celebración da Asemblea Xeral Ordinaria da nosa entidade queterá lugar no Campo de Futbol da Pedreira o vindeiro Domingo día 30 de Xuño de 2024, ás 11:30 horas en primeira convocatoria, ás 11:45 horas en segunda, e ás 12:00 en terceira, dacordo coa seguinte orde do dia:

 

ORDE DO DÍA da ASEMBLEA XERAL ORDINARIA:

                                                                            

1.- LEITURA E APROBACIÓN DA ACTA ANTERIOR (Asemblea Xeral Ordinaria de 25 de Xuño de 2023).

2.- INFORMACIÓN XERAL: Estado de Contas; Memoria Deportiva da Temporada 2023-24; Previsións deportivas para 2024-25; Situación das conversas entre o Galicia de Mugardos e o Concello de Mugardos para a cesión das nosas instalacións; ...

3.- ALTAS E BAIXAS NA XUNTA DIRECTIVA: INCORPORACIÓN DE NOVOS CARGOS (ABERTA A TODAS AS PERSOAS SOCIAS DISPOSTAS A COLABORAR CO CLUBE).

4.- ROGOS E PREGUNTAS.

 

A Xunta Directiva da S.D.C. Galicia de Mugardos, 3 xuño 2024.